ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 109 คน
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งอรุณ ฤทธิ์อารีย์ (เงาะ)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 28 ม.5 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 66873106191
อีเมล์ : vigonarak@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประดิษฐ์ ปิสนา (แป๊ะ)
ปีที่จบ : 2538:2541   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 86 ม4 ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก63170
เบอร์มือถือ : 085-7303668
อีเมล์ : praditpisna2@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วาสนา เกตุทอง (เก่ง เพื่อนๆเรียก แห้ง)
ปีที่จบ : 2538:2541   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 152 ม.4 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0862036721
อีเมล์ : Frankfurt1909_2006@Hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วีระยุทธ อยู่แก้ว (เจ๋ง)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 161/5
เบอร์มือถือ : 0910369716
อีเมล์ : ecarvolutioniii@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชุติมา อยู่จุ้ย (แอ๊บ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 67/7 หมู่1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตรถ์
เบอร์มือถือ : 0855422178
อีเมล์ : app_ts@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปารฺฉัตร มั่นธรรม (นุ๊ค)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 347 ม.3 ต.เกาะศรีบอยา อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ 81130
เบอร์มือถือ : 088-886-5697
อีเมล์ : sodaza711@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อุษามณี อยู่สุข (หมี่หยก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 128/9 ม.5 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0825047674
อีเมล์ : Baiyok_008@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วชิรญาณ์ คล้ายทองคำ (พลอย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 15/2 ม.10 ต. วังแดง อ.ตรอน
เบอร์มือถือ : 0906919345
อีเมล์ : ployintrend@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นพดล จันจีด (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 31
ที่อยู่ : 69/1 ม.11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0883313687
อีเมล์ : Nopadol.golf@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤษดา บุตรจันทร์ (แบงค์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 228/49 หมู่5 ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
เบอร์มือถือ : 0898431317
อีเมล์ : kitsada7792@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรอุมา สุขเกษม (ชมพู่)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 6/2 หมู่10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 08-3801-2272
อีเมล์ : chompu_loveyou-2010@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุกัลยา เหม็นต้นสาย (สาว)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 34หมู่7ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0821806624
อีเมล์ : Soa_Yai6941@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม