ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 109 คน
ชื่อ-นามสกุล : อนงค์ คล้ายนคร (เจี๊ยบ)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 27
ที่อยู่ : 18115/24ม.11ต.กะปางอ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช80310
เบอร์มือถือ : 0833945007
อีเมล์ : jutapakarnza@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อินธุอร ลำใย (จ๋อมแจ๋ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 32/5 ม.6 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0841539298
อีเมล์ : inthuon_ping.ping@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ศิราพร นวนแก้ว (แพรวพราว)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 47 หมู่ 7 ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0869389817
อีเมล์ : praweazy1234@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริประภา ดวงแก้ว (จอย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 22/2 หมู่ 8 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 084-2340415
อีเมล์ : siripraa@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผาณิตา บุญเติม (โบว์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 2/6 ม.10 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0852684102
อีเมล์ : bowy_dekza@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจริยา คำแก้ว (ฟาร์ม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 19/1 ม.6 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0821823719
อีเมล์ : Jariya.farm@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : รัฐพงษ์ มั่นต่อ (ทีมไทย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 27/5 ม 6 ต บ้านแก่ง อ ตรอน จ อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0884369672
อีเมล์ : Teambioteam@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา รอดพิทักษ์ (ปู)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 339/2 หมู่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0869328730
อีเมล์ : pattama6897@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริรัตน์ ฤทธิ์อารีย์ (แป้ง)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 24
ที่อยู่ : กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก่
เบอร์มือถือ : 0800304472
อีเมล์ : nuupang2522@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค ภู่ปาน (หนาม)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 12
ที่อยู่ : 88/70 หมู่6 ตำบล คลองหลวง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
เบอร์มือถือ : 081-8529957
อีเมล์ : boss-chok2011@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประภัสสร ดังชัยภูมิ (เล็ก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : บ้านเลขที่247ม.2ต.บ้านแก่งอ.ตรอนจ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0832132413
อีเมล์ : popo_7021@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 31
ที่อยู่ : 29/3 ม.10 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : nuengthai.ckw@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม