ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 13) 27 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 168) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 204) 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 199) 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 28 เมษายน 2564 ณ (อ่าน 236) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 27 เมษายน 2564 (อ่าน 220) 27 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 26 เมษายน 2564 (อ่าน 217) 26 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 25 เมษายน 2564 (อ่าน 195) 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2564 (อ่าน 187) 25 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2564 (อ่าน 219) 24 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2564 (อ่าน 162) 24 เม.ย. 64
Trontrisin Model (อ่าน 136) 18 มี.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2563 (อ่าน 187) 27 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 176) 27 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 249) 04 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 415) 12 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 369) 09 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) (อ่าน 420) 30 ก.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 (อ่าน 634) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 (อ่าน 609) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 (อ่าน 558) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 (อ่าน 503) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 (อ่าน 493) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 (อ่าน 555) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 (อ่าน 492) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 433) 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 433) 26 พ.ค. 63
หนังสือรับรอง ตามมาตรการ covid-19 ที่มาจากต่างจังหวัด (อ่าน 483) 18 พ.ค. 63
หนังสือรับรอง ตามมาตรการ covid-19 ไม่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 511) 18 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 297) 13 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 308) 12 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 322) 11 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 347) 11 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 300) 10 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 313) 09 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 301) 08 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 321) 07 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 350) 06 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 327) 05 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 276) 05 พ.ค. 63