ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 7) 19 พ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 411) 23 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นายฐิติ วรินทรีย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิชัย (อ่าน 112) 18 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นางอิสริยา ณ พัทลุง ครูชำนาญการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 117) 18 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน ครูสุรันต์ อินทะปัญโญ ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 381) 18 มิ.ย. 61
เอกสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 302) 25 มี.ค. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 243) 25 มี.ค. 61
เผยแพร่ผลงานครูสวราชย์ มีเจริญ ครูชำนาญการ ครูโรงเรียนพิชัย (อ่าน 263) 13 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน นักการภารโรง และคร (อ่าน 496) 12 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและนักการภารโรง (อ่าน 534) 06 ต.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข) (อ่าน 488) 29 ก.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 449) 25 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำปฏิบัติการทางวิทยาศ (อ่าน 333) 21 ส.ค. 60
สพธอ.ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 (อ่าน 311) 26 ก.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 587) 08 มี.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5" (อ่าน 497) 06 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 424) 20 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอนภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 400) 13 ม.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน (ภาษาญี่ปุ่น) (อ่าน 323) 05 ม.ค. 60
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 365) 16 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาการบัญชี1 ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าแ (อ่าน 489) 29 ก.ค. 59
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 กลุ่มสาร (อ่าน 945) 17 มี.ค. 59
ดาวโหลดใบสมัคร (อ่าน 742) 11 ก.พ. 59
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 899) 05 ก.พ. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูสุรัตน์ ปานศักดิ์ โรงเรียนพิชัย (อ่าน 656) 21 ต.ค. 58
ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง" (อ่าน 656) 17 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูรัชดา ทองอ้วน โรงเรียนพิชัย (อ่าน 849) 17 พ.ค. 58
ด่วน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครู (อ่าน 857) 11 พ.ค. 58
"สหวิชา ดอท คอม" เชิญสมัครร่วมงานกับ สหวิชา ดอท คอม รุ่นที่ 5 (อ่าน 833) 11 ม.ค. 58
การขอแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ (อ่าน 916) 11 ม.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูสุธา อ่อนขำ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 943) 30 ก.ย. 57
เผยแพร่นวัตกรรมครูสุธา อ่อนขำ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1097) 30 ก.ย. 57
อาขยานค่านิยม 12 ประการ (อ่าน 2539) 19 ก.ย. 57
เชิญชวนสมัคร UTQPLUS (อ่าน 7211) 13 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานครูเพลินจิตร จันทร์เสน ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1013) 09 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน ครูสีนวล ฝามงคล โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 929) 04 ก.พ. 57
เผยแพร่ผลงานครูเยาวนารถ จิสันทนนท์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1210) 15 ต.ค. 56
กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 30 (อ่าน 1181) 11 ต.ค. 56
ข่าวประเมินภายนอกรอบสาม ระยะที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1145) 11 ต.ค. 56
ข่าวสารจาก admin ต.ส. (อ่าน 1074) 10 ต.ค. 56