ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 109 คน
ชื่อ-นามสกุล : นเรศ เชื้อโฮม (หยอด , น้อย)
ปีที่จบ : 2538 : 2541   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 129 หมู่ 4 ตำบล บ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 089-6082135
อีเมล์ : narase.wys@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรสสุคนธ์ ทรัพย์ศรี (ส้ม)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 29
ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
เบอร์มือถือ : 087-8418660
อีเมล์ : babypink2011@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เชษฐ์สุดา ฉัตรนิธินนท์ (เต้)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 82 ม.2 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0836304044
อีเมล์ : Chetsuda.te@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเจิด ภูสมศรี (เจิด)
ปีที่จบ : 2521   รุ่น : 7
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เบอร์มือถือ : 097 9216366
อีเมล์ : banjerd77@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปนัสดา เพ็งตาม (กุ้งนาง)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 58 ม.5 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : panasda6098@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุมารี สังข์หอม (ออน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 333 หมู่3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0828782283
อีเมล์ : onuntts333@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฤมล แสงทอง (แก้ว)
ปีที่จบ : 255   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 76/1 ม.2 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0805081487
อีเมล์ : Kaew_pop1@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สมฤทัย จันทร์หอม (หมิว)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 15 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0988076040
อีเมล์ : miwloly38@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนีวรรณ เม่นแต้ม (เบลล์)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 220/9 หมู่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0900584605
อีเมล์ : bell7109@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อิศราคม กาสา (โบ๊ท)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 83 ม.10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0909532531
อีเมล์ : itsarakom@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อังศุมาลิน ทับม่วง (จ๊ะจ๋า)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 65 จิตติมาแมนชั่น ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์มือถือ : 0992289840
อีเมล์ : Yjajay67@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : โอภาโส เพ็ชรช้าง (เฟรม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 124 ม.4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0912919514
อีเมล์ : fram_tron124@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม