ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 109 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ อยู่สุขสวัสดิ์ (นิ่ม)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 28
ที่อยู่ : 98/9 ม.4 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0815922499
อีเมล์ : Neemza99@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชินณกริช (สุเทพ) คงสุคนธ์ (แด๊ะ)
ปีที่จบ : 2528   รุ่น : 14
ที่อยู่ : 598 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
เบอร์มือถือ : 0870567609
อีเมล์ : kchin_1969@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัยศิลป์ อนุรักษ์ (กิ่ง)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 10
ที่อยู่ : ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0807669811
อีเมล์ : meegee@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนวันต์ บางทรัพย์ (โร่)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 64/3 ม.9 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Rothanawan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ธีรพล แก่งอินทร์ (ฟอร์ด)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 40
ที่อยู่ : 5/2 ม.9 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : fordziizii@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประทุมทิพย์ ดีวิจิตร (ปู)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 39 ม.13 ถ.บางขนาก-บ้านสร้าง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
เบอร์มือถือ : 0819384376
อีเมล์ : pratumtip.dee@redbullextra.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุภาภรณ์ เพ็งตาม (กวาง)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 39
ที่อยู่ : 58 ม.5 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : supaporn6905@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เบญจวรรณ อมรวัฒนาพงษ์ (อุ้ม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 23
ที่อยู่ : 91/3 ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี
เบอร์มือถือ : 084-1005045
อีเมล์ : Ooom377@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัญชลี พลิกศรี (อุ๊)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 23
ที่อยู่ : ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : pcr_b@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.ณฐาภพ รัตนาวรัญญู (สุมิตร มั่นต่อ) (มิตร)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 23
ที่อยู่ : อดีต เด็กน้ำอ่าง ปัจจุบัน ข้าคือทหารม้า CAVALRY CAN DO 30/40
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : nathaphop@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กาญจนา ภิรมศรี (กาญ)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 175 / 1 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านแก่ง อำเภอ ตรอน จังหวัด อุดตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0817203309
อีเมล์ : phannut3021@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอาเดียว มาแสน (ต้อม)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 13 ม.1 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
เบอร์มือถือ : 0883230022
อีเมล์ : ardeaw-m@thainippon.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม