ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส. กาญจนา กุลท้วม (แอม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 34
อีเมล์ : kanjana_am1@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Kasikorn Bank
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 พ.ย. 2556,10:57 น.   หมายเลขไอพี : 210.1.53.165


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล