ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 31
อีเมล์ : nuengthai.ckw@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2556,08:17 น.   หมายเลขไอพี : 1.179.175.58


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล