ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานครูเยาวนารถ จิสันทนนท์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1239) 15 ต.ค. 56
กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 30 (อ่าน 1206) 11 ต.ค. 56
ข่าวประเมินภายนอกรอบสาม ระยะที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1173) 11 ต.ค. 56
ข่าวสารจาก admin ต.ส. (อ่าน 1105) 10 ต.ค. 56
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์รับโล่สถานศึกษาสะอาด น่าเรียนรู้ (อ่าน 1006) 09 ต.ค. 56
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (อ่าน 1033) 09 ต.ค. 56
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัด (อ่าน 1074) 30 ส.ค. 56
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จาก สพฐ. (อ่าน 1201) 26 ส.ค. 56