ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 412) 02 ต.ค. 62
ห้องเรียนน่า อยู่การเรียนรู้ก้าวไกล (อ่าน 504) 16 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงาน นางชลันดา จันทร์มลฑา ครูชำนาญการ โรงเรียนพิชัย (อ่าน 518) 26 เม.ย. 62
เผยแพร่ผลงาน นายอาณัติ อยู่นัด ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 615) 03 เม.ย. 62
ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 666) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกสังคม (อ่าน 547) 07 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 553) 06 มี.ค. 62
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 564) 18 ก.พ. 62
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 485) 05 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 551) 02 ม.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 535) 28 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 528) 20 ธ.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน ของ ว่าที่ร้อยตรีจุลศักดิ์ เสาแดน ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 546) 11 ธ.ค. 61
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 495) 26 พ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 974) 23 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นายฐิติ วรินทรีย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิชัย (อ่าน 575) 18 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน นางอิสริยา ณ พัทลุง ครูชำนาญการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (อ่าน 671) 18 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน ครูสุรันต์ อินทะปัญโญ ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 916) 18 มิ.ย. 61
เอกสารการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 798) 25 มี.ค. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 745) 25 มี.ค. 61
เผยแพร่ผลงานครูสวราชย์ มีเจริญ ครูชำนาญการ ครูโรงเรียนพิชัย (อ่าน 715) 13 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน นักการภารโรง และคร (อ่าน 934) 12 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและนักการภารโรง (อ่าน 1117) 06 ต.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไข) (อ่าน 951) 29 ก.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 818) 25 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำปฏิบัติการทางวิทยาศ (อ่าน 681) 21 ส.ค. 60
สพธอ.ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 (อ่าน 682) 26 ก.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 1011) 08 มี.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน "การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.5" (อ่าน 933) 06 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 792) 20 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ปฏิบัติการสอนภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 764) 13 ม.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน (ภาษาญี่ปุ่น) (อ่าน 715) 05 ม.ค. 60
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 761) 16 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาการบัญชี1 ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าแ (อ่าน 917) 29 ก.ค. 59
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 กลุ่มสาร (อ่าน 1414) 17 มี.ค. 59
ดาวโหลดใบสมัคร (อ่าน 1112) 11 ก.พ. 59
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1261) 05 ก.พ. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูสุรัตน์ ปานศักดิ์ โรงเรียนพิชัย (อ่าน 1003) 21 ต.ค. 58
ประกาศ "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง" (อ่าน 994) 17 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูรัชดา ทองอ้วน โรงเรียนพิชัย (อ่าน 1285) 17 พ.ค. 58