ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ (อ่าน 1049) 11 ม.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูสุธา อ่อนขำ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1069) 30 ก.ย. 57
เผยแพร่นวัตกรรมครูสุธา อ่อนขำ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1222) 30 ก.ย. 57
อาขยานค่านิยม 12 ประการ (อ่าน 2766) 19 ก.ย. 57
เชิญชวนสมัคร UTQPLUS (อ่าน 7411) 13 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานครูเพลินจิตร จันทร์เสน ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1155) 09 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงาน ครูสีนวล ฝามงคล โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1042) 04 ก.พ. 57
เผยแพร่ผลงานครูเยาวนารถ จิสันทนนท์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 1324) 15 ต.ค. 56
กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 30 (อ่าน 1287) 11 ต.ค. 56
ข่าวประเมินภายนอกรอบสาม ระยะที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1250) 11 ต.ค. 56
ข่าวสารจาก admin ต.ส. (อ่าน 1203) 10 ต.ค. 56
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์รับโล่สถานศึกษาสะอาด น่าเรียนรู้ (อ่าน 1096) 09 ต.ค. 56
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (อ่าน 1122) 09 ต.ค. 56
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัด (อ่าน 1155) 30 ส.ค. 56
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จาก สพฐ. (อ่าน 1300) 26 ส.ค. 56