ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,13:10  อ่าน 618 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,13:09  อ่าน 515 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applicetions ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางเรณู เอกกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,13:07  อ่าน 310 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applicetions ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชฎาภรณ์ มีเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,13:05  อ่าน 685 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมาพร พลอยบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,13:02  อ่าน 387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา บุญสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,13:00  อ่าน 506 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,12:57  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,12:55  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางสุรันต์ อินทะปัญโญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,12:54  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้นม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย
ชื่ออาจารย์ : นางฑัณทิกา บุญเกตุ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2564,12:53  อ่าน 392 ครั้ง
รายละเอียด..