ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสุธา อ่อนขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2557,22:48  อ่าน 774 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการะบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้างความคิดเชิงคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสุธา อ่อนขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2557,22:45  อ่าน 636 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเพลินจิตร จันทร์เสน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2557,22:41  อ่าน 653 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานและประกาศเกียรติคุณที่ภูมิใจ
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดา บุญสุวรรณ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2556,13:58  อ่าน 745 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ได้รับ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งระพี สิทธิชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2556,23:39  อ่าน 731 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวนารถ จิสัณทนนท์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2556,20:52  อ่าน 821 ครั้ง
รายละเอียด..