ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
รั้วกินได้
ตรอนตรีสินธุ์สถานศึกษาพอเพียง
รายละเอียดผลงาน
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยคุณครูจำืทอง โศจิธาดาเจริญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและชุมชน  ในการให้เมล็ดพันธุ์ ในการปลููกพืชกินได้  กิจกรรมรั้วกินได้ เพื่อนักเรียนได้ฝึกทักษะประสบการณ์จริง และได้ผลผลิตสู่ครัวเรือน นักเรียนร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน แก้ปัญหา จนได้ผลผลิต และแบ่งปันกัน  
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,23:04   อ่าน 796 ครั้ง