ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
กีฬาเรือพาย
กีฬาเรือพาย เยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 30
รายละเอียดผลงาน
          ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2556 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ร่วมแข่งขันกีฬาเรือพาย "ทีลอซูเกมส์"ณ จังหวัดตาก การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 30  มีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 จังหวัด ประกอบด้วย  จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และตาก เพื่อคัดนักกีฬา ในภาค 5 ไปแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ที่จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ แข่งขันกีฬา
เรือพาย และนักกีฬาเรือพายได้รางวัล ดังนี้  
1) เหรียญทอง 3 เหรียญ  ได้แก่  เรือ 10 ฝีพายชาย ระยะ 700 เมตร, 500 เมตร และ 200 เมตร  
2) เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ เรือ 10 ฝีพายหญิง ระยะ 700 เมตร, 500 เมตร และ 200 เมตร  
3) เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ เรือ 5 ฝีพายชาย 5 ฝีพาย  ระยะ 700 เมตร, 500 เมตร และ200 เมตร 
4) เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ เรือ 5 ฝีพายหญิง ระยะ 700 เมตร, 500 เมตร และ 200  เมตร 
5) เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ เรือคยัคชาย ระยะ 700 เมตร, 500 เมตร และ 200 เมตร
     อนึ่งในช่วงเวลานี้ นักกีฬาเรือพายโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้เข้าแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนาม 3  ปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ทีมเรือพาย โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้รับรางวัล ดังนี้ 
1)  เหรียญทอง 4 เหรียญ ได้แก่ เรือ 10 ฝีพายเยาวชนชาย ระยะ 700 เมตร,500 เมตร และ 200 เมตร 
และเรือคยัค 1 คน ยุวชนชาย ระย 500 เมตร 
2) เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ เรือ 10 ฝีพาย เยาวชน หญิง ระยะ 700 เมตร, 500 เมตร และ 200 เมตร  
3) เหรียญเงิน 2 เหรียญ ได้แก่  เรือ 5 ฝีพาย เยาวชนชาย ระยะ 700 เมตรและ 200 เมตร 
4) เหรียญทองแดง  1 เหรียญ ได้แก่ เรือ 5 ฝีพาย เยาวชนชาย ระยะ 500 เมตร 
5) เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ เรือฝีพายเยาวชนหญิง ระยะ 700 เมตร, 500 เมตร และ 200 เมตร 
6) เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ได้แก่ เรือคยัค 1 คนยุวชนชาย ระยะ 200 เมตร
(ปชส.โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์และไพรัตน์  สุขโรจน์/ภาพ/ข่าว)
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2556,23:53   อ่าน 1035 ครั้ง