ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
เยาวชนจิตอาสากับเขื่อนสิริกิต์
เยาวชนจิตอาสา
รายละเอียดผลงาน
นักเรียนอาสาสมัครโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสา สื่ิอสารสู่สาธารณชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ เขื่อนสิริกิต์ โดยร่วมปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ กับชุมชนและนักเรียนจิตอาสา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยครูอุดม บุญเกตุ ให้การดูแลนักเรียนในการอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2556,20:58   อ่าน 900 ครั้ง