ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2556 สพม.39 (กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ เขต1)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2556 สพม.39
รายละเอียดผลงาน
ผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2556 สพม.39 (กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ เขต1) 
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ได้รับรางวัลดังนี้
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน  
2 เหรียญทองแดง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  
1 เหรียญทองแดง 1 เข้าร่วม
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน  
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัล 16 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน  
1 เหรียญทองแดง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน  
1 เหรียญทองแดง 1 เข้าร่วม
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับรางวัล  2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2556 ระดับจังหวัด โรงเรียนตรนอตรีสินธุ์ได้เป็นระดับที่ 4 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายการตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จำนวน 7 รายการ ได้แก่
1. รำวงมาตรฐาน ม.ต้น
2. รำวงมาตรฐานม.ปลาย
3. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.ต้น
4. เพลงสากล ม.ต้น
5. เพลงสากล ม.ปลาย
6. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาอคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
7. หุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย

โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2556,22:46   อ่าน 1048 ครั้ง