ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ประกวดคลิป VDO หัวข้อ \\
รางวัลชมเชยคลิป VDO
รายละเอียดผลงาน
นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด  2 รางวัล ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ 1) ทีมตรอนตรีสินธุ์ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ นายชิดตะวัน ทรัพย์เมือง นายศุภกิจ สุริพันธุ์ นายสุทธิรักษ์ เหลืองขจรชัย และ 2) ทีม Random โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  นายภูพัฒน์ กาสา นายอนันทไชย ไวยกูล นายกันตพงษ์ คำวิชิต  โดย คุณครูสุรัตน์ อินทะปัญโญ ฝึกซ้อม ดูแล ให้คำปรึกษา การแข่งขันประกวดคลิป VDO หัวข้อ "ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ" กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2558 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2558,20:41   อ่าน 523 ครั้ง