กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางลาวัลย์ ย้ายตั้ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอำพร จันทร์ดา
ครู คศ.3

นายชัชเมธี อิสสระ
ครู คศ.1

นายจิรภัทร คำบุญมา
ครูอัตราจ้าง