ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 (อ่าน 130) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 (อ่าน 138) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3 (อ่าน 138) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 (อ่าน 142) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 (อ่าน 138) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3 (อ่าน 154) 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 4 (อ่าน 153) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 149) 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 151) 26 พ.ค. 63
หนังสือรับรอง ตามมาตรการ covid-19 ที่มาจากต่างจังหวัด (อ่าน 181) 18 พ.ค. 63
หนังสือรับรอง ตามมาตรการ covid-19 ไม่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (อ่าน 242) 18 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 119) 13 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 125) 12 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 137) 11 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 127) 11 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 113) 10 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 127) 09 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 122) 08 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 141) 07 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 154) 06 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 123) 05 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 115) 05 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 103) 05 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อชั้น ม.1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 130) 05 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 164) 02 พ.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 188) 14 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 181) 13 ก.พ. 63
ผลการแข่งขันกิจกรรม Open House (อ่าน 132) 06 ก.พ. 63
สพม.39 เปิดรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติการในโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 166) 01 ก.พ. 63
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 202) 01 ก.พ. 63
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 203) 20 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 298) 10 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 241) 08 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครภารโรง (อ่าน 267) 02 ต.ค. 62
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 314) 02 ต.ค. 62
ห้องเรียนน่า อยู่การเรียนรู้ก้าวไกล (อ่าน 359) 16 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงาน นางชลันดา จันทร์มลฑา ครูชำนาญการ โรงเรียนพิชัย (อ่าน 443) 26 เม.ย. 62
เผยแพร่ผลงาน นายอาณัติ อยู่นัด ครูชำนาญการ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ (อ่าน 537) 03 เม.ย. 62
ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 580) 20 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกสังคม (อ่าน 481) 07 มี.ค. 62