ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่นวัตกรรมครูสุธา อ่อนขำ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
เผยแพร่นวัตกรรมครูสุธา อ่อนขำ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องยกกำลังสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 1222 ครั้ง