ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานครูสุธา อ่อนขำ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
เผยแพร่ผลงานครูสุธา อ่อนขำ ครูชำนาญการพิเศษ  ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาการะบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 1069 ครั้ง