ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์รับโล่สถานศึกษาสะอาด น่าเรียนรู้
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 นายนพดล วรรณละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับโล่ สถานศึกษาสะอาด น่าเรียนรู้ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขประจำปี 2556 จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายเกรียงศักดิ์ โตวนิชย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2556,23:25   อ่าน 950 ครั้ง