ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ รับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
นายอุดมศักดิ์ จักร์น้ำอ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  นายชูชาติ มั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายเจริญ ตันบุญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นางสาวละออ วันจิ๋ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และนางรุจิวัลย์ แพฟื้น นักวิชาการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมฯ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1ประเมินโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนรางวัลพระราชทานรอบที่ 1 โรงเรียนระดับกลาง ณ ห้องผลงาน อาคาร 3 โดยนายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ การประเมินครั้งนี้ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2556,23:19   อ่าน 963 ครั้ง