ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาการบัญชี1 ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าแ
เผยแพร่ผลงาน 
เรื่อง : รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาการบัญชี 1 ด้วยชุดฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกบัญชี สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 
ผู้รายงาน : นางสุพัตรา  ดีมี  ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สถานศึกษา : โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,10:04   อ่าน 641 ครั้ง