ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน ครูสีนวล ฝามงคล โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ครูสีนวล   ฝามงคล ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2(ว21102) เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2557,16:13   อ่าน 1042 ครั้ง