ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัด
           การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัด แข่งขันวันที่ 14-15 กันยายน 2556  
วันที่ 14 กันยายน 2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แข่งขันที่โรงเรียนอุตรดิตถ์
วันที่ 15 กันยายน 2556 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ศิลปะ สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำหรับหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันที่โรงเรียนเตรียมอุุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
           ผลการแข่งขันโรงเรียนตรนอตรีสินธุ์ได้รับรางวัล ดังนี้
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน  
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัล 16 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน  
1 เหรียญทองแดง
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน  1 เหรียญทองแดง 
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้รับรางวัล  2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 
มีรายการตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 รายการ ได้แก่
1. รำวงมาตรฐาน ม.ต้น
2. รำวงมาตรฐานม.ปลาย
3. เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ม.ต้น
4. เพลงสากล ม.ต้น
5. เพลงสากล ม.ปลาย
6. การสร้างเกมสร้างสรรค์จาอคอมพิวเตอร์ ม.ต้น
7. หุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย

โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2556,14:30   อ่าน 1021 ครั้ง