ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน ครูสุรัตน์ ปานศักดิ์ โรงเรียนพิชัย

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3

ผู้วิจัย         นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์

ปีการศึกษา       2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2558,12:33   อ่าน 787 ครั้ง