ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “กวีเอกของโลก” และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูดและการเขียน กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การประกวดป้ายนิทรรศการประวัติและผลงานสุนทรภู่ การตอบคำถาม การแข่งขันแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี และการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561,14:18   อ่าน 202 ครั้ง