ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กีฬาสีโรงเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2560 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นประธานในการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างโดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แสดงให้เห็นถึงความรักสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสานงาน การวางแผนจัดการและการปฏิบัติทำงานร่วมกัน
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560,15:20   อ่าน 473 ครั้ง