ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายคำรณ ม่อมดี เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ นางรุ่งระพี สิทธิชัย ทูลเกล้าถวายผ้าทอน้ำอ่าง นางสาวเรือนแก้ว ภูริทัตสวัสดิ์ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์เป็นตัวแทนของภาคเหนือตอนล่าง นำเสนอองค์ประกอบที่ 3.2 การศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ(พืชศึกษา) บนเวทีวิชาการ และร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ นิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

 

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2560,14:55   อ่าน 241 ครั้ง