ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 2560
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โดมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ การแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ การแสดงลำตัด อ่านเรียงความ บทกาพย์ กลอนแปด ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง แข่งขันกังหันลมจากวัสดุธรรมชาติ แข่งขันจักสานลายสร้างสรรค์ แข่งขันแต่งป้ายนิเทศ ประกวดว่าวไทยปักเป้า ประกวดถาดใบตอง ประกวดห่อขนมด้วยใบตอง ประกวดร้อยมาลัยคล้องมือ แข่งขันทำกระทงลอยบายศรี แข่งขันการละเล่นพื้นฐาน ตี่-จับ ตะกร้อลอดบ่วง และประกวดการแต่งกายชุดไทย ชุดพื้นเมือง กิจกรรมทั้งหมดนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก เพื่อความสามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้รับความร่วมมือกับคณะครูและนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,09:40   อ่าน 828 ครั้ง