ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA"
วันที่ 6 กันยายน 2560 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดสามอันดับ ในการทดสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ระดับชั้นะมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,19:52   อ่าน 257 ครั้ง