ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเข้าร่วม "อบรมกิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์บังคับมือตามโครงการ อบรม HAND-GENERATOR ROBOFISH 2017"
นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา จากการเข้าร่วม "อบรมกิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์บังคับมือตามโครงการ อบรม HAND-GENERATOR ROBOFISH 2017" ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการส่งเสริมวิทยาศาสรต์และเทคโนโลยีโดยบูรณาการ STEM โดยอาศัยความรู้และทักษะในชั้นเรียนมาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการพัฒนาด้านหุ่นยนต์ โดยมีครูสุรันต์ อินทะปัญโญ และครูรัชฎาภรณ์ มีเจริญ เป็นผู้ฝึกซ้อม
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,19:50   อ่าน 177 ครั้ง