ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา”ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านบริการเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปี 2560 ให้แก่นักเรียนและคณะครู โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,19:48   อ่าน 189 ครั้ง