ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นางสาวสุพรรษา ยมจันทร์ , นางสาวปิยะรัมภา จุ้ยเปรม และนางสาวดวงกมล ทิใจ นักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ได้เป็นตัวแทนของศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขันรอบภูมิภาค ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 โดยมี ว่า ร.ต. จุลศักดิ์ เสาแดน และครูชูวิทย์ เดชนาลักษณ์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,19:46   อ่าน 172 ครั้ง