ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสร้างความสุขแบบยั่งยืน” (How to create the sustainable happine
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสร้างความสุขแบบยั่งยืน” (How to create the sustainable happiness) ณ ห้องศรีเมืองตรอน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมให้กับครูและบุคลากร มีครูจากโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรม จำนวน 64 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรหลักจาก ดร.ไพโรจน์ เผ่าดี รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,19:43   อ่าน 158 ครั้ง