ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ นาฏยประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 นายคำรณ ม่อมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพ นาฏยประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนวิชานาฏศิลป์ได้แสดงออกอย่างอิสระ กล้าคิด กล้าทำ รู้จักแก้ปัญหา เรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่มและส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2560,19:40   อ่าน 114 ครั้ง