รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
253 หมู่ที่ 2 ถนน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง   ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
เบอร์โทรศัพท์ 0864454224 เบอร์แฟกส์ 055 825857
Email : trontrisin@yahoo.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :