ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อมรรัตน์ มีช่อง (พลอย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 40
อีเมล์ : ploy_17327@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หอผู้ปาวยหนักโรคหัวใจ CCU

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 พ.ย. 2560,20:35 น.   หมายเลขไอพี : 49.231.15.2


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล