ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จ.อ.ทรงยศ พรหมแก้วต่อ (อ๊อด)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 28
อีเมล์ : songyot@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Royal Thai Air Force
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง มว.อท.ผสอ.กทน.บน.46
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กองทัพอากาศ

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ก.ค. 2560,13:23 น.   หมายเลขไอพี : 1.2.204.186


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล