ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พัชราภรณ์ (ทาติด)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 28
อีเมล์ : sayonara4223@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทอินฟินิตี้ซ็อค
ตำแหน่ง : ผู้บริหารฝ่ายผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กรุงเทพฯ

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ต.ค. 2558,23:01 น.   หมายเลขไอพี : 58.8.151.14


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล