ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นเรศ เชื้อโฮม (หยอด , น้อย)
ปีที่จบ : 2538 : 2541   รุ่น : 24
อีเมล์ : narase.wys@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Five Frinds Precision AND Supply CO,.LTD
ตำแหน่ง : กรรมการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 37/26 ม.1 ต.มาบใฝ่ อ.บ้านบึง ชลบุรี 20130

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ม.ค. 2558,09:45 น.   หมายเลขไอพี : 101.108.81.233


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล