ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งระพี สิทธิชัย
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2556,23:39  อ่าน 746 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลที่ได้รับ
รายละเอียดผลงาน

ปี 2544

1. เกียรติบัตร ครูดีที่หนูรัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. เกียรติบัตร ครูดีที่หนูรัก ระดับโรงเรียน

 

ปี 2545

1. ผ่านการประเมินเป็นครูแกนนำภาษาไทย

 

ปี 2546

1. ผ่านการประเมินครูต้นแบบภาษาไทย

2. เกียรติบัตรครูดีในดวงใจ  ด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เกียรติบัตรครูดีในดวงใจ  ด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4. เกียรติบัตรครูดีในดวงใจ  ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ปี 2550

1. โล่ครูสอนคิดดีเด่น  โครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน   

 

ปี 2551

1. เกียรติบัตรเป็นผู้จัดทำข้อมูลนักเรียนด้วยโปรแกรม Student ’44 ระดับสถานศึกษา

 

ปี 2553

1. เกียรติบัตร Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับดีเด่น

 

ปี 2555

1. ได้รับคัดเลือกเป็นครูในฝันของชุมชน

 

ปี 2556

1. เกียรติบัตรร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาการเรียนการสอนครูคุณภาพคัดสรร(Best Practice) โครงการพัฒนาครูคุณภาพโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

2. เกียรติบัตรครูปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(GPA)

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2556,23:39   อ่าน 746 ครั้ง