ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุธา อ่อนขำ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2557,22:48  อ่าน 784 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายละเอียดผลงาน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT เรื่องยกกำลังสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.79 KB

โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2557,22:48   อ่าน 784 ครั้ง