ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสุธา อ่อนขำ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2557,22:45  อ่าน 645 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการะบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ เสริมสร้างความคิดเชิงคณิตศาสตร์
รายละเอียดผลงาน
นวัตกรรมการพัฒนาการะบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.22 KB

โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2557,22:45   อ่าน 645 ครั้ง