ข่าวประชาสัมพันธ์

 เพจโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  https://www.facebook.com/TrontrisinSchoolTS/

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์   http://tts.ac.th/news