รางวัลของโรงเรียน
รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระดับดี ( V-star Quality Award ) ประเภทโรงเรียนศูนย์เครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2552
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรือยาวมังกร 12 ฝีพาย ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554
ได้รับรางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2555 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถ้วยรางวัลชนะเลิศเรือยาวเล็ก ( 30 ฝีพาย) ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ในงาน “ปิดทองไหว้พระหลวงพ่อศรี จัดบึงตะโกน ณ ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร ปี 2555
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเพณีแข่งขันเรือยาว ตำบลพรมพิราม ประเภท 12 ฝีพาย 12 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2556
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558 (11thTHAILAND PRI เมตรE เมตรINISTER CUP 2015 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด) รุ่น อายุ 14 ปี จากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษา โครงการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2558 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
THAILAND INTERNATIONAL SWAN BOAT RACE 2015 THE TOURISM AUTHORITY OF THAILAND PRESENTS THIS PLAQUE TO THAILAND SWAN BOAT TEAM AS A MEMENT OF YOUR PARTICIPATION IN THAILAND INTERNATIONAL SWAN BOAT RACE 2015, CHAO PHRAYA RIVER, SUANLUNG RAMA VIII ,BANGKOK
THE 1st RUNNER-UP AWARD “THAILAND INTERNATIONAL SWAN BOAT RACE 2015” CHAO PHRAYA RIVER, SUANLUANG RAMA VIII, BANGKOK, THAILAND 19 – 20 DECEMBER, 2015 ORGANIZD BY TOURISM AUTHORITY OF THAILAND
1. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556