ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 109 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชัญญา เนียมนิ่ม (แป้น)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 41/6 ม.5 ต.บ้างแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 083-8727834
อีเมล์ : chanya_b6711@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย กฤษดา ศูนย์จะเร (บิีก)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 76 ม.2 ต.บ้างแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 087-2049652
อีเมล์ : kritsadabig28@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย จันทร์ประเสริฐ ศูนย์จะเร (เบ้น)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 76 ม.2 ต.บ้างแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 083-8741328
อีเมล์ : chanprasert2536@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา บัญญัติ (ตึ๋ง)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : 11
ที่อยู่ : 99 หมู่ 7 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
เบอร์มือถือ : 0848114851
อีเมล์ : langoon2002@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กมลวรรณ คงคาชาติ (เกด)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 63/1 หมู่ 9 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0823988801
อีเมล์ : kade_ka@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. กาญจนา กุลท้วม (แอม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 34
ที่อยู่ : 72/3 ม.8 ต. บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0882616180
อีเมล์ : kanjana_am1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วารุณี เกตุทอง (เกว)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 32
ที่อยู่ : 152 ม.4 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0871895255
อีเมล์ : kaw_1605@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.หนึ่งฤทัย สะอาดนาทะ (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 14 ม.5 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0841804404
อีเมล์ : nuengzii_6771@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภัสรา เทียบน้ำอ่าง (ปุ้ย )
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 93/2 ม.10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0829407674
อีเมล์ : lovepucpui@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จุฑามาศ เจี้ยมกลิ่น (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 34 ม.6 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0842332316
อีเมล์ : jootamas3103@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลำเทียน สุขโชขติ (หวาน)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 29
ที่อยู่ : โรงพยาบาลพิชัย139หมู่1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
เบอร์มือถือ : 0851357937
อีเมล์ : waanwaan69@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุกัญญา สุริยา (แอน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 38
ที่อยู่ : 30 หมู่ 6 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
เบอร์มือถือ : 0846199853
อีเมล์ : suriyaann36@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม